Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin performanslarının arttırılmasında okul yöneticilerinin etkililiği: afyonkarahisar ili örneği

Yazar kurumları :
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1000
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile ilköğretim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin performanslarının arttırılmasında okul yöneticilerinin etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada medeni durum, görev türü, hizmet yılı ve çocuk sayısı gibi bazı değişkenlerin katılımcılar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmaya Afyonkarahisar ilinde bulunan ve 59 ilköğretim okulunda görev yapan kadın öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam 563 kişi katılmıştır. Veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 32 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Uygulanan ölçek sonucunda elde edilen veriler, istatistik program kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgular, ölçeğin güvenilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ilköğretim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin performanslarının arttırılmasında okul yönetiminin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

We seek to expound the efficiency of school administrators in improving the performance of female teachers, who work in primary schools. Moreover, in this study, the impetus of variables, such as martial status, duty specification, year of service and number of children, on participators were examined. 563 personal, who are composed of principals, assistant principals and female teachers working in 59 primary schools of Afyonkarahisar province, participate in this study. A survey consisting of 32 questions was created in order to collect data. The data obtained from this questionnaire are analyzed with the help of statistics computer package. A factor and confidence analysis is conducted in order to determine the structural validity of the survey utilized in this study. The findings which have been made for the reliability study have shown that the survey has got a reliable structure. As the results of the study are explored, it is concluded that school administrators are effective in improving the performance of female teachers working in primary schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :