Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iller arası göçlerde afyonkarahisar ili

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Fen-Edebiyat Fakültesi2, Coğrafya Bölümü3
Görüntülenme :
984
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin çeşitli ölçeklerde farklılaşması, iç göçler yoluyla nüfusu kır ile kent arasında yeniden dağıttığı gibi, bölgesel olarak da nüfus hareketlerinin yönünü ve boyutlarını belirlemiştir. Bölgeler arasında olduğu kadar bölge içinde de gözlenebilen bu eşitsizlikler, az gelişmiş yerlerden gelişmiş merkezlere doğru göçleri ortaya çıkarmıştır. Marmara bölgesinden sonra en fazla göç alan Ege bölgesi içinde kalan Afyonkarahisar ili, bölge içinde, gerek göçler gerekse gelişmişlik seviyesi farklılığıyla bu duruma tipik bir örnek oluşturmaktadır. Nitekim Ege bölgesi sürekli net göç alırken, Afyonkarahisar ili bölgenin tersine net göç vermektedir.
Nüfus hareketleri açısından Ege bölgesinden farklılık gösteren Afyonkarahisar ilinin, iller arası göçlerdeki yeri, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise, Afyonkarahisar ilinde nüfusun kırsal ve kentsel gelişimi bağlamında, doğum yeri ve daimi ikametgâh değişikliği verilerine göre göç sürecinin zaman içindeki gelişimi ve dağılışını ortaya koymaktır.
Nüfusunun yaklaşık yarısının kırsal alanda yaşadığı Afyonkarahisar ili, aldığından daha fazla nüfus göndermesi nedeniyle göç bilânçosu sürekli negatif değer göstermektedir. Doğum yerine göre nüfus verilerinde de aynı sonucun elde edildiği ilde, verilen göçlerin boyutlarının zamanla değişimi net göç miktarını belirlemiştir. Türkiye’nin iç ve doğusundan göç alırken, başta ulusal metropoller olmak üzere komşu ve yakın çevresindeki illere göç veren ilin, iller arası göçlerde ortaya koyduğu bu sonuç, Afyonkarahisar ilinin gelişmişlik düzeyinin Türkiye illeri içerisindeki yeri ile örtüşmektedir.

Özet İngilizce :

The differentiation of the level of socio-economical development in various scales determines the dimensions and the directions of population movements as regional by internal migrations as it redistributes population between rural and urban. Unequality which can also be observed in intra regional as well as interregional, causes the emergence of migraitons from underdeveloped to the developed centers. Afyonkarahisar province which is located in Aegean region in migrates mostly than Marmara region does, is a typical case in terms of migration as well as development level. In fact, while Aegean region is net in-migrating, on the contrary to the region, Afyonkarahisar province net out- migrating.
The place of Afyonkarahisar province which indicates differentiation in relation to Aegean region in terms of population movements constitutes the issue or subject of reseach. The aim of the reseach is to introduce main frame of migration process in respect of the data about bith place and permanent residence change in the base of the growth of rural and urban population in Afyonkarahisar province.
Because of the fact that Afyonkarahisar province whose approximately half of the population live in rural areas, send population much more than it in-migrates, migration balance indicates a negative value, steadily. The change of out-migrations in time determines the amount of net-migration in the province where the same result in population data in respect of bith places are derived. The result of this province which while is in-migrating from the center and east of Turkey, it is out-migrating to firmly national metropolis and neighbourhood provinces, corrsponds to the place of the development

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :