Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iller arası ve il içi göçlerde afyonkarahisar kenti (1975-2000)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
965
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de Şehirleşme ve sanayileşme süreciyle yaşanan toplumsal ve ekonomik değişme, nüfus gelişimi kadar hareketlerini de etkilemiştir. Sanayileşme hızının üzerinde gerçekleşen kentleşme eğilimi doğal nüfus artışından çok göçlerle meydana gelmiştir. Kır ile kent arasında nüfusun dağılımını yeniden belirleyen göçler aynı zamanda nüfusun bölgesel dağılımını ve niteliklerinin de değişmesini sağlayan en önemli faktör olmuştur. Türkiye’de 1950 sonrasında başlayan göç süreci, dinamik yapısı gereği kendi içerisinde değişerek günümüzde de devam etmektedir. Yerleşme hiyerarşisinde köyden metropole kadar değişen yerleşme tipleri göçten farklı düzeylerde etkilenmişlerdir. Bu araştırmanın amacı Ege bölgesi illeri içinde sürekli net göç veren Afyonkarahisar ilinin il merkezindeki göçlerin gelişimi, tipleri, boyutları ve hızları ile mekânsal dağılımını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca kentteki göçlerin ildeki göç akımlarındaki yerini benzer ve farklılıklarıyla belirmektir. Sonuçta, 1975-2000 döneminde daimi ikametgâh değişikliğine göre elde edilen göç verilerine göre kent, ilin köyleri ve ilçe merkezlerinden göç alırken diğer illerin il merkezlerine göç verdiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Social and economical changes which are formed by urbanization and industrialisation, have affected population movements as much as population growth in Turkey. Urbanization trend which is much more constructed than industrialization process, have appeared by internal migration rather than natural population increase. Internal migrations which redetermine the distribution of rural and urban population, have been the most important factor that provide regional population distribution and changes of population characters at the same time.

Migration process has been continuing since after 1950, that process is also continuing at present by changing within itself because of its dynamic structure. Settlement types which change from village to the metropole, in settlement hierarchy have been affected from migration in different levels. The aim of this study is to introduce, growth, types, dimensions, rates and spatial distribution of migration in Afyonkarahisar province center which send out net migration, continually, within the provinces of Aegean Region. In addition to this, the other aim is to determine the place of migrations in Afyonkarahisar City in migration currents of that province by similarities and differences. In conclusion, it is observed that while the city is taking in migraiton from the villages and the district centers of Afyonkarahisar between the period of 1975 and 2000 in respect of permanent residance change migration data.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :