Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
2035
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 125 kadın, 62 erkek olmak üzere toplam 187 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında Korkut (1996) tarafından geliştirilen İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ); Bem (1974) tarafından geliştirilen Bem Cinsiyet Rolleri Envanteri (BCRE)’nin Kavuncu (1987) tarafından Türkçe’ye uyarlanmışhali ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Cinsiyetlere göre iletişim becerilerinde anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmazken; cinsiyet rollerine göre iletişim puanları yüksekten düşüğe doğru sırasıyla androjen, kadınsı, erkeksi ve belirsiz şeklinde dağılmıştır. Bu sonuca göre androjenlerin iletişim becerisi; erkeksi ve belirsizlerden anlamlı olarak yüksek iken, kadınsılarınki de belirsizlerden anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Yaş, kayıtlı bulunulan sınıf ve doğum yerine göre ise iletişim becerilerinin farklılaşmadığı görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The aim of this research is to investigate communication skills of university students within the context of sex roles. The sample of the research consists 187 students (125 female, 62 male) who voluntarily accept filling the questionary. In this study Communication Skills Evaluation Scale (CSES) which is prepared by Korkut (1996), Bem’s Sex Roles Inventory (BSRI) which is established by Bem (1974) and adapted to Turkish by Kavuncu (1987) and demographic features form which is prepared by researchers are used to collect data. There was no significant difference in students’ communication skills in terms of sex. However, there is a significantdifference according to sex roles while communication skills of androgynous group being the highest and those of undifferetiated being the lowest. Moreover, communication skills of androgynous group is statistically higher than undifferentiated and masculine groups and feminine groups are statistically higher than undifferentiated. The results were discussed in terms of their relation to age, class and place of birth but there was no significant difference according to communication skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :