Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karahisar-ı sahip'te ingiliz siyasî temsilciliği tercümanı ermeni hemde tepkiler ve ermeni meselesine politik yaklaşım

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
908
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarının yanında Batılı devletlerin ve Amerika’nın bu iddialar karsısında takındıkları tavrın ve takip ettikleri politikaların tarihi sebepleri vardır. Meselenin ortaya çıkısında oldugu gibi zaman zaman gündeme yerlesmesinde Türkiye üzerinde birtakım hesapları olan devletlerin politikaları unutulmamalıdır Afyonkarahisar’da İngiliz Temsilcisinin Ermeni Tercümanının tahrikleri sonunda meydana gelen tepkilerden hareketle Ermeni meselesi karsısında Türk makamlarının tavırlarının Ermeni tezini kuvvetlendirdigi söylenebilir. İstanbul yönetimi Ermeni iddiaları karsısında bencil, aciz ve teslimiyetçi bir politika izlemistir. Mutasarrıf Mahir Bey’in tavrında oldugu gibi Osmanlı idari makamlarını isgal eden kisiler meseleye politik çıkarlar baglamında bakmıslardır. Bu yaklasım ve hareket tarzı, Ermeni iddialarının mesruiyet kazanmasına yol açtıgı gibi Türkiye üzerinde hesapları olan devletlerin eline her zaman kullanabilecekleri bir koz vermistir. Düsmandan adalet ve merhamet dilenmek gibi bir prensibi kabul etmeyen Kemalist hareket Milli Mücadele boyunca bu düsünce ve inançla hareket etmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are historical reasons ot the Armenian claims put on the agenda today, and the attitudes and policies of the Western Countries and America against these claims. The effects of the policies of some countries, which oppose insidous plans on Turkey, on the matter’s agenda as its coming into being should not be forgotten. From poit the of the proterts after the provacation of the Armenian translator of the English political representative came to Afyonkarahisar, it might be said that the attitudes of the Turkish governers against the Armenian matter strengthened the Armenian thesis. The İstanbul government had followed selfish, unable and surrenderist policy against the Armenian claims. The governers of the Ottoman government had looked at the matter in political profits as being in the attitudes of the Mutasarrıf.caused the Armenian claims gain legality, but also given a useful tromp to the countries had some insidous plans on Turkey Kemalist Movement, who don’t accept a principle like begging justice and compassion from an enemy, had acted on this idea and belief during the Nationnal struggle.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :