Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama tesisleri etkinlik analizi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
1007
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde gelişen ekonomik ve sosyal ilişkiler seyahatleri artırarak daha fazla kişinin evleri dışında geçici konaklama yapmasına neden olmaktadır. Bu yönüyle konaklama işletmeleri değişen ve gelişen yapısıyla önemli bir işkolu haline gelmiştir. Sabit sermaye yatırımlarına olan ihtiyacın yüksekliği, yüksek işgücü maliyetleri, zaman içerisinde gereksinim duyulan yenileme yatırımları ve artan rekabet göz önüne alındığında konaklama işletmeleri önemli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir (Türksoy, 2007: 99).
Konaklama işletmelerinin etkinliği ve verimliliği yoğun rekabet ortamında çok daha önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı konaklama işletmelerinin etkinlik düzeylerinin veri zarflama analizi ile tespit edilerek değerlendirilmesidir.

Özet İngilizce :

Increasing the number of journeys, developing business, economic and social relations nowadays have got more people to stay temporarily in places outside their homes. In this aspect, accommodation establishments with a developing and chancing structure have become an important industry. These establishments might confront risks which carry great weight considering the essential need for fixed capital investment, high employment costs, modernising investment needed with time and increased competition (Türksoy, 2007: 99).
Influence and sufficiency of accommodation establishments are very significant subjects in the atmosphere of consistent competition. By the way aim of this study is evaluating the influence level of accommodation establishments and determinate this with data envelopment analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :