Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

+lık ekli durum nitelik isimlerinin türkiye türkçesi’nde kullanım şekilleri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
996
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Türkçesinde +lIk ekinin işlevlerinden biri de çalışkanlık, güzellik, iyilik, mutluluk gibi durum nitelik isimleri yapmaktır. Bu özellik, Türkçenin ayrıntılı ifade gücünün bir alanı olan nitelemenin etkili ve güçlü anlatımdaki imkânlarını genişletir. Bu çalışmanın amacı, nitelik isimlerinin kullanılışından yola çıkarak, dilimizdeki durumunu incelemektir.
+lık ekinin isim ve sıfatlara gelerek onları genelleştiren, yaygınlaştıran nitelikte soyut adlar türetme yanında, sıfatlardan da niteliği genel, yaygın ve soyut isimler elde etme özelliği de vardır. Bu tür isimlere alışkanlık, azlık, büyüklük, dalgınlık, delilik, gençlik kelimeleri örnek olarak verilebilir.
Bu çalışma, yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı zengin bir anlatım imkânı veren +lIk ekiyle türetilmiş durum nitelik isimlerinin cümle içindeki kullanımını çeşitli cümle örnekleriyle tespit edecektir.

Özet İngilizce :

One of the functions of +LIK appendix in Turkey’s Turkish language is to make state quality nouns such as beauty, goodness, happyness, diligence. This character improves the opportunities in effective and powerful expression of state quality which is the branche of detailed strong expression of Turkish language. The aim of this study is to analyse the condition in our language by using state quality names.
State quality produce abstract nouns which generailizes them, by participating to the nouns and adjectives as well as adjectives. These types of nouns: habit, bigness, youngness, crazyness, unawarness are the good examples of this subject.
This study is going to determine the uses of state quality nouns which are produced by +LIK appendix, within the sentence by various types of sentence cases.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :