Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Max weber and emile durkheim: a comparative analysis on the theory of social order and the methodological approach to understanding society

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boston Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
903
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to compare Max Weber and Emile Durkheim’s theoretical and methodological approaches. Coming from two different theoretical traditions, these two sociologists have some similarities and differences in their sociological approaches. Weber, inspired by the German intellectual position, emphasized meaning and the interpretation of individual action in his studies. Durkheim, on the other hand, represented the French intellectual orientation in sociological theory and proposed ideas like collective consciousness and social collectivity. In order to compare both theorists, this study, first, deals with their theoretical approaches in terms of the constitution of social order or social reality. Second, we will discuss their methodological approaches improved to understand this social reality. Thirdly, depending on their theoretical and methodological departures, we will investigate how Weber and Durkheim differ in terms of their opinions about the role of sociology in society.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Max Weber ve Emile Durkheim’ın sosyolojik teori ve yöntemlerinin karşılaştırmasını gaye edinmektedir. İki farklı sosyolojik gelenekten gelen bu iki sosyolog, sosyoloji anlayışlarında bazı benzerlik ve farklılıklar gösterirler. Weber sosyolojik düşüncede Alman geleneğini temsil eder ve çalışmalarında anlam ve bireysel davranışın yorumlanması üzerinde durmuştur. Oysaki Fransız geleneğinden gelen Durkheim çalışmalarında ortak bilinç, toplumsal birliktelik gibi kavramları konu eder. Bu iki kuramcıyı karşılaştırmak için birinci olarak bu iki sosyologun toplumsal düzen ve gerçekliğin oluşumu hakkındaki teorik yaklaşımlarını, ikinci olarak ise bu toplumsal gerçekliği anlamak için geliştirdikleri sosyolojik yöntemlerini tartışacağız. Üçüncü olarak da, teorik ve yöntembilimsel farklılıklarından yola çıkarak Weber ve Durkheim’ın sosyolojiye toplumla ilişkisi açısından nasıl bir rol verdikleri sorgulanacaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :