Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millet dergisinin yayın serüveni

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
1080
DOI :
Özet Türkçe :

Millet dergisi, Cemal Kutay Tarafından ilk olarak 31 Ocak 1946 tarihinde haftalık siyasi bir dergi olarak çıkartılmıştır. Derginin yayın politikası üç ana eksen üzerinde şekillenmiştir:
Birincisi; Cumhuriyet Halk Partisine muhalefet etmek, Demokrat Partiyi desteklemektir. Ġkincisi; komünizm tehlikesine karşı uyarıcı yayınlar yapmaktır. Üçüncüsü ise dini konulardaki yönlendirici yazılardır
Hükümetlerin ekonomik baskıları yüzünden zorlukla yayın hayatını devam ettiren dergi kâğıt temin etmede sürekli olarak sorunlar yaşamıştır. Büyük sermayenin yayın sektörüne hakim olması ile derginin ekonomik sıkıntıları daha da artmıştır.
Bu yazı, dergiye yönelik böyle bir çalışmanın daha önceden yapılmamış olması ve siyasi iktidarın muhalif basını susturmak için uyguladığı yöntemleri Millet dergisi örneği üzerinden ortaya konulması açsından önemlidir.

Özet İngilizce :

Millet magazine founded on 31 January 1946 by Cemal Kutay as a weekly political magazine. Magazine also started its publishing life at two different period. In first period its publishing policy shaped on three different:
Being on adversary position against Republican People Party and supporting Democrat Party, second one is publishing cautionary articles against communism threat and third one which Millet Magazine talks about is religion.
Magazine, which continues its publishing life while government does economic pressure against, had difficulties about purchasing paper. In the times when bigger media firms take stage, magazine‟s economic situation became worse than ever. All these problems forced magazine to end its publishing life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :