Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin ilköğretim 8. sınıf türkçe programında yer alan anlama becerileri ile ilgili hedeflere önem verme dereceleri ve öğrencilerin hedefleri kazanım düzeyleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
930
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma; ilkögretim 8. sınıf ögretmenlerinin Türkçe programında yer alan hedeflere ne derecede önem verdiklerine ve ögrencilerin bu hedefleri ne düzeyde kazanabildiklerine yönelik görüslerini ortaya koymak amacıyla yapılmıstır. Çalısma, anlama (okuma ve dinleme) becerileri ile ilgili hedeflerle sınırlandırılmıstır. Arastırmada veri toplama aracı olarak Likert tipi bir anket kullanılmıstır. Ögretmenler okuma ile ilgili hedefleri daha fazla önemsemekte ve ögrenciler bu hedefleri daha yüksek düzeyde kazanabilmektedirler. Dinleme ile ilgili hedeflere ise ögretmenler hem az önem vermekte hem de ögrenciler bu hedefleri daha düsük düzeyde kazanabilmektedirler. Okuma ile ilgili hedeflerde ögretmenler, ögrencilerin basarısının düsük oldugu konulara daha fazla önem verme egilimindedirler. Dinleme ile ilgili hedefler de ise, ögretmenlerin hedeflere önem verme dereceleri ile ögrencilerin bu hedefleri kazanma düzeyleri arasında bir iliski bulunamamıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the degree of Turkish language teachers’ opinions of the importance of course objectives and the level of accomplishment of course objectives by students. The data is gathered via a likert type instrument. Teachers find reading objectives more important than others and students achieve reading objectives more ofen than other objectives. The objectives related to listening are seen less important by teachers than other objectives and students’ achivement is lower in listening than other objectives. Within the reading objectives, teachers atribute relatively more importance to objectives at which student achivement is low.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :