Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ölçünlü türkiye türkçesinde es biçimli biçim birimlerinden/yapılardan “ar” (ar/er)

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
995
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Türkçesinin biçim birimleri dil bilgisi kitaplarında yapı, anlam ve görevleri bakımlarından incelenirken es biçimli biçim birimlerine anlam konusu içerisinde çok az yer verilmekte, ya da hiç yer verilmemektedir. İlgili kitaplarda bu türden yapılar için es adlılık, es seslilik/sesteslik, kökteslik gibi terimler kullanılmaktadır. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması, eklerin de ses bakımından kök ve gövdelere baglı olarak çok biçimlilik göstermesi, pek çok dille sözcük alıs verisi ve ses gelismeleri gibi nedenlerle es biçimli biçim birimlerinin sayısı oldukça fazladır. Biçim birimlerini benzerlerinden ayırabilecek derecede iyi bir biçim birimi bilgisinin verilebilmesi için de es biçimlileri öne çıkaran inceleme yöntemi gelistirilmelidir. Bundan hareketle bu çalısmada “ar/er” es biçimli biçim birimlerinin neler oldugu ortaya konulup örneklendirilecektir.

Özet İngilizce :

While Turkish morphemes are examined in terms of their structures, meanings and types, isomorphism are examined in terms of their meanings in contexts little or none. In related literature those structures are called as homonyms, homophones, and from the same origins. Because Turkish is a suffixing language, suffixes are varied in terms of phonemes due to stems and derivations and Turkish exchange words with many other languages and because of developing phonology, morphemes from isomorphism should be developed in order to give a detailed morphology knowledge to the extend that morphemes can be distinguished from the similar ones. Thus, “Ar” (ar/er) morphemes from isomorphism were studied and exemplified.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :