Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açıları ve başarıları arasındaki ilişkiler

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
1078
DOI :
Özet Türkçe :

Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine karşı bakış açıları, bu dersin işlenişi ve öğrencilerin tarih dersine yönelik görüşlerini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu önem gereği, 9. ve 10. sınıf öğrencilerine göre tarih dersinin amaçlarını ortaya koymanın ve öğrenciler açısından tarih dersini daha çekici bir hale getirmenin faydalı olabileceği düşünülerek bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine karşı bakış açılarını ortaya koymaktır. Araştırma, Afyonkarahisar il merkezinde bulunan üç farklı Liseden 355 öğrenciyle gerçekleştirilmiş olup çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, her bir toplamın ortalamaları alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin tarih dersinin ne ifade ettiği konusunda kararsız kaldıkları, dersin farklı amaçlarının olduğu, yapılan sunumlara güvenildiği, farklı bakış açıları üzerine yoğunlaşıldığı ve tarihi konuların öğrencilerin ilgisini çektiği anlaşılmaktadır.

Özet İngilizce :

High school students opinions concerning perspective of the history course are important as they give information about how history course is taught in high schools and what the students think about this course. It is known that research regarding the opinions of the high school students about objectives of history course for high school students would be beneficial. The aim is point out the opinions of high school students about the perspective of the history course. The research was conducted in Afyonkarahisar 3 High schools with 355 students and to collect data questionnaire was used. In the consequence of the data analyzed it is understood that about the history course of purpose to be infirmed of purpose, to have all types presentation of the delight students, to reck on made presentation, to major in a different perspective and to attract attention in history subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :