Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öyküde şiirsellik bağlamında hüseyin su öyküleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1098
DOI :
Özet Türkçe :

Edebî eserlerde türler arası etkileşim tartışılagelen bir konudur. Roman ile şiir arasında konumlandırılabilen öykü türünde de şiire ait bazı dil ve yapı özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Hüseyin Su öykülerini ele aldığımızda bu metinlerde şiirsel olarak nitelendirilebilecek "devrik cümlelerin, eksiltili cümlelerin, kısa cümle yapısının, ikilemelerin, sıfatların, zarşarın, masal dilinin ritmik unsurlarının, şairane üslubun; somutlamalar, benzetmeler ve kişileştirmelerle elde edilen imgelerin; leitmotivlerin, simgelerin, zıtlıkların, mahlas gibi kullanılan öykü adlarının, secilerin, nidaların; şiirsel mısra yapısının, şekil-konu uyarlamalarının, türkü elerinin ve şiir parçalarının" estetik bütünlük içinde kullanıldığı görülmektedir. Bu şiirsel unsurlar "dil-üslup unsurları, söz sanatı niteliğindeki unsurlar ve şekilsel unsurlar" olmak üzere üç ara başlık altında toplanabilirler. Bu çalışmamızda Hüseyin Su öykülerindeki bu türden şiirsel unsurların metinleri öykü olmaktan uzaklaştırmadığı gibi öyküleri zenginleştirdiği gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

Interactions between species are known in the literary works which is a topic being discussed. There are some of the poetic features in the story mode as linguistic and structural features. We review the stories of Hüseyin Su, by this context. We have seen in these texts most features of the poetic language. For example; missing, short also inverted sentence structures; images, symbols, gerunds, doublings, fantastic language, the rhythmic elements, adaptation of form to matter, poetic sentences, contrasts, leitmotivs and verses of songs. These poetic features had been enriched the stories of Hüseyin Su, within the aesthetic integrity. These poetic elements can be gathered under three headings as "linguistic-stylistic elements, formal components and rhetorical elements".

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :