Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7 - 11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (afyonkarahisar ili örneği)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı1
Görüntülenme :
1135
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitimi alan 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimlerini incelemek ve bu çocuklar üzerinde oluşan davranış değişikliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı içinde, Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Çocuk Yuvası’ndan, 7-11 yaş grubu çocukları arasından deney ve kontrol grupları için rastgele 40 öğrenci seçilmiştir. Araştırmada, Avcıoğlu tarafından hazırlanıp geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği”nin “Temel Beceriler, İlişkiyi Başlatma Becerileri, Grupla İş Yapma Becerileri, Kendini Kontrol Etme Becerileri, Sonuçları Kabul Etme Becerileri” başlıkları altındaki beş alt ölçeği alınarak, 40 öğrencinin her biri için müzik eğitimi öncesi ve sonrasında çocukların yuvadaki bakıcı anneleri tarafından doldurulmuştur. Uygulanan ön test aşamasından sonra deney grubu öğrencilerine üç ay boyunca ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitimi verilmiş, kontrol grubunu oluşturan öğrencilere müzik eğitimi verilmemiş, bu öğrenciler yuva ve okuldaki genel eğitimlerine devam etmişlerdir. Üç aylık eğitimin sonunda son testler uygulanmıştır. Elde edilen verilerin işlenmesi sonucunda; ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitimi alan öğrencilerin, bu müzik eğitimini almayan öğrencilere göre, sosyal yönden daha fazla geliştikleri saptanmış ve elde edilen sonuçlara dayanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

This research aims to study the social development of the orphanage students between the ages 7-11 who have taken music education with using rhythm, actions and song teaching. The basis of this research was orphanages that were under the control of Premiership Social Services in Afyonkarahisar, 40 students who were under protection between the ages 7- 11 were randomly selected in the academic semester 2008-2009 and these students were divided in two as experiment and control groups. Sub-tests as: “Basic Skills, Skills to Start the Relationship, Work in Groups, Self-control and Accept the Consequences” were taken from “The Measurement of Social Skill Evaluation” which was prepared and developed by Avcıoğlu. They were filled out by the caretakers of the 40 students before and after the music education. Following the pre-test stage music lessons, which were based on rhythm, actions and song teaching, were given to the experiment group in three months. Music education were not given to the students of the control group. At the end of this three months education, final tests were completed. Processing the collected data the students who had taken music education based on rhythm, action and song teaching for three months had more progress in their social abilities than the students who had not taken this music education and different suggestions were given based on these results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :