Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Roma cumhuriyeti yönetiminde kilikya bölgesi ve yerel güçler

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1084
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafî konumu nedeniyle, stratejik ve sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşıyan Kilikya, Roma Cumhuriyeti’nin doğu politikalarında da belirleyici bir rol oynamıştır. Romalılar, bölgeyi genellikle merkezden atanan Romalı valiler yerine, yerli prensler ve rahip krallar vasıtasıyla yönetmeyi tercih etmişlerdir. Roma’nın Kilikya’ya ilk müdahalesi ise korsanlık sorunu yüzünden olmuş ve Kilikya Eyaleti kurulmuştur. Bölgeyi korsanlardan temizleyen Pompeius’un M.Ö. 67 yılında yaptığı düzenlemeler içerisinde Kilikya’nın önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Korsanların sahil kentlerine yerleştirilmesi, Roma’nın Kilikya politikası ve yönetim tarzında önemli bir değişikliği de beraberinde getirmiş, Romalılaştırma politikası uygulamaya koyulmuştur. Roma’da yaşanan iç savaşlar, Anadolu’daki devletlerle olan ilişkiler ve korsanlığın şiddetine göre, Kilikya Eyaleti’nde sık sık düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Marcus Antonius, Kilikya’da kişisel dostluk kurma temeline dayalı vasal krallık sistemini oluştururken, Olba Tapınak Krallığı’nı övgüye değer bir yetkiyle donatmıştır. Öte yandan Antonius, Ovalık Kilikya’da yerli prenslerle kişisel dostluk bağı kurarak yönetimi tercih etmiştir. Söz konusu yönetimin bölgedeki en karakteristik örneğini ise Tarkondimotos ve krallığı oluşturmaktadır. Bu makalenin amacı, Roma Cumhuriyeti’nin Kilikya Bölgesi’nde uyguladığı yönetim tarzının esaslarını ve Roma ile bölgenin yerel güçleri arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektir.

Özet İngilizce :

Cilicia, having a very important strategically and socio-economical role due to its geographical location played also a determining role in the eastern policies of Roman Republic. The Romans, usually preferred to rule the region through local princes and clerical kings instead of appointing Roman governors from the centre. The first intervention of Rome to Cilicia was because of piracy problem and Cilicia Provincial was established. Among the arrangements of Pompeius in 67 B.C. who freed the region from the pirates, Cilicia seems to be very important. The settlement of the pirates in the coastal cities, brought an important change in the Cilicia policy and way of administration of Rome, and the policy of Romanizing was put into practice. It is cleared that there were frequent arrangements in the Cilicia Provincial according to the civil commotions in Rome, the relation with the Anatolian States and the intensity of piracy. As establishing a system of vassal kingdoms based on mutual friendships, Marcus Antonius furnished the Olba Temple Kingdom with a meritorious authority. Nevertheless Antonius preferred to rule the Plain Cilicia through the native princes based on mutual friendships. The most prominent characteristic example of the fore mentioned administration in the region was the Tarcondimotos and his kingdom. The objective of this article is to set out the principles of the administration style which the Roman Republic applied in Cilicia Region and the relations between Rome and local powers in the region.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :