Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi deneylerine yönelik görüşleri ve uygulamaları

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1403
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilkokul Fen ve Teknoloji dersi deneylerine yönelik görüşlerini ve uygulamalarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya ilinde bulunan okullardan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 60 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunda fen ve teknoloji dersinde deneylerin uygulanma durumunu ve öğretmenlerin deneyler ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik toplam 7 soru bulunmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin dörtte birinin ders kitabındaki tüm deneyleri yaptırdığı, diğerlerinin de malzeme yeterliliği ve konulara verdikleri önem durumuna göre deneylerin çoğunu yaptıkları ortaya konmuştur. Öğretmenlerin büyük kısmı malzeme bulunmadığı durumlarda deneylerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını, üçte biri ise deneyden vazgeçmediklerini, başka alternatifler bulduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler Fen ve Teknoloji dersi deneylerinin daha etkili olabilmesi için: a) Teknoloji ile uyumlu, yeterli malzeme ve cihazın içinde bulunduğu laboratuarlara sahip olunması veya her sınıfta deney dolapları oluşturulması b) Fen ve Teknoloji dersi içeriğinin daha sade ve etkili olması, c) Deneyler için yeterli ders süresi verilmesi d) Sınıf öğretmenlerinden yeterli eğitimi almamış olanlar için deneylerle ilgili seminerler verilmesi, e) Deneylerle ilgili öğretmenler arası işbirliğinin olması f) Deneylerin aileler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to explore primary views and practices of primary school teachers regarding experiments in 4 th and 5 th grade science and technology class. The sample of this research consisted of 60 primary school teachers who work at primary schools in Konya in 2012-2013 school years. A questionnaire was used to collect data. The questionnaire consisted of 7 questions which aimed to determine teachers’ implementation status of experiments and to reveal their views about the experiments done in science and technology course. Results of the study showed that a quarter of the teachers implemented all the experiments existing in the textbook, while the others implemented most of the experiments depending on material availability and level of importance they attributed to the content. Majority of the teachers reported that they cancelled the experiments when the necessary equipments not available. However, one third of the teachers revealed that they did not give up experimenting, finding out alternative ways to do them. The teachers’ views on how to increase the effectiveness of experiments could be categorized as follow: a) schools should have laboratories which are compatible with technology and possess necessary materials and equipments; or, the equipments for every experiment should exist in classroom cabinets. b) The Science and Technology course curriculum should be simpler and more effective, c) time for experiments should be sufficient, d) Primary school teachers who needs help should be given a seminar on effective implementations of experiments, d) there should be cooperation among teachers on experiments, and e) experiments should be supported by families at home. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :