Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“sis” “siste söyleniş” ve “sonuç” şiirleri çerçevesinde üç şair: tevfik fikret, yahya kemal ve baudelaıre

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
1118
DOI :
Özet Türkçe :

Fransa’da modern şiirin temellerinde C.Baudelaire vardır. Edebiyat tarihçiliğine bir disiplin getiren G.Lanson Baudelaire’i bir ırmağa benzetir. Baudelaire, aynı zamanda sanayi devrimi sonrası oluşan modern dünyanın ressamıdır. Türk şiirinde de Baudelaire’in etkisi büyüktür. Hatta diyebiliriz ki her şairimiz biraz Baudelaire’ci olmakla suçlanmıştır. Baudelaire’in Le Spleen de Paris adlı nesir-şiir şeklinde yazılmış olan kitabının sonunda “Epilogue” adlı bir şiiri vardır. Bu şiir başkent Paris’i betimleyen bir şiirdir. Tevfik Fikret’in de “Sis” adlı şiiri, Yahya Kemal’in de “Sis”e bir karşılık olarak yazdığı “Siste Söyleniş” şiirleri de başkent İstanbul’u betimler. Bu şehir betimlemeleri çerçevesinde ortaya bir bakış açısı, bir dünya görüşü konulur. “Sis” şiiri ile “Epilogue” şiiri arasında metinler arası ilişkiler de vardır. Bu yazıda “Sis” ve “Epilogue” şiirleri arasındaki metinler arası ilişkiye dikkat çekilecek; üç şiir çerçevesinde şiirdeki öznelerin dünyaya bakış açıları; Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’in düşünceleri, şiir anlayışları ve Batı şiiri karşısındaki duruşları açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

C.Baudelaire is a famous in modern French poetry. G.Lanson who created a discipline in Literature Historianship considers Baudelaire as a creek. At the same time, Baudelaire is painter of modern world in the postindustrial revolution. Turkish poetry was highly affected from Baudelaire. Even, it can be said that every poet was accused of being affected by Baudelaire. There is a poem called “Epilogue” his book titled Le Spleen de Paris. This poem depicts the capital, Paris. Similarly, Tevfik Fikret’s Sis poem and Yahya Kemal’s “Siste Söyleniş” poem written as respond to “Sis” depict the capital, İstanbul. In these depictings, a view and perspective of world are presented. There is relationship between Sis and Epilogue. In this article, it will be pointed on the relationship between “Sis” and “Epilogue”. Moreover, using three poems, subjects’ perspectives of world in the poems, Tevfik Fikret’s and Yahya Kemal’s toughts, their understanding of poetry and their stands towards Western poetry.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :