Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihi coğrafya açisindan kibris’ta tuz

Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniv.1, Marmara Üniv2
Görüntülenme :
1073
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hayatı için vazgeçilmez olan tuz tarih boyunca önemini korumuş, şehirlere ve bölgelere adını vermiş, pek çok çatıĢmaya konu olmuĢ hatta paraya eşdeğer olarak kullanılmış önemli bir kaynaktır. Madenlerden, tuz göllerinden, denizlerden ve okyanuslardan elde edilen tuzun kimya sanayinden gıdaların kurutulmasına, yol açma çalıĢmalarından beslenmeye kadar çok çeşitli alanlarda kullanımı söz konusudur. Seyyahlardan, tarihi belgelerden ve devlet adamlarının tuttukları günlük ve resmi kayıtlardan da anlaĢıldığı üzere Kıbrıs Adası da söz konusu bu kaynak açısından oldukça zengin bir yer idi. Tarih boyunca adaya hakim olan medeniyetlerce ayrı bir önem atfedilen iki önemli tuz gölü; Larnaka ve Akrotiri Tuz Gölleri, hem ada ekonomisinde hem de Akdeniz ticaretinde büyük önem taşımaktaydı. Günümüzde ise bu iki tuz gölünden tuz elde edilmemekte, ekolojik açıdan taşıdığı önemden ötürü koruma altına alınarak göçmen kuĢların barınakları ve rekreasyon merkezi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada amaç tarihi coğrafya açısından ele aldığımız Kıbrıs’daki iki önemli tuz kaynağının tarihi kaynaklardan da yararlanarak mekansal analizini yapıp, yerinde yapılan gözlemlerle günümüzdeki durumunu ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Salt is an important source that conserved its value throughout the history. It has given its name to cities and states, been a subject of many conflicts and even used as an equivalent of the money. Salt that has been derived from mines, seas – oceans and salt lakes is being widely used in various areas ranging from food drying in chemical industry to opening of the roads in snow. The diaries of travellers, archives and official records implied that Cyprus Island was a rich source for salt mining. The two lakes; Larnaca and Akrotiri, which a separate importance had been attributed throughout the history of the Island, had an impact on both the economy and the trade in the Mediterranean region. Today, salt is not derived from either of these lakes and due to their ecological importance they have been used as Recreation Centers and shelters for the migratory birds. In this study, by taking advantage of historical documents, we are aiming to analyze the two important salt sources of Cyprus in terms of historical geography and to perform environmental analyses on site in order to establish the current status of these two lakes.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :