Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terör faaliyetlerinin turizm sektörüne etkilerinin çözüm önerileri perspektifinde değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ZDTİOYO2
Görüntülenme :
1077
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, terör ve terörizm kavramları, terörizm faaliyetlerinin dünya ve Türkiye perspektifinde turizmle olan ilişkisi ve turizme olan etkileri ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel kapsamlı bir araştırma olduğundan ikincil kaynaklardan elde edilen literatür ve istatistiksel bilgiler derlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında terör faaliyetlerinden en az seviyede etkilenilebilinmesi için yapılması gerekenler öneriler halinde sunulmuştur. Bu çalışma ileride terör konusu ile yapılacak olan çalışmalara ön fikir vermesi ve bu konunun farklı boyutlarda ele alınmasına kaynak oluşturabilecektir.

Özet İngilizce :

In this paper, terror and terrorism concepts, terrorist attacks related with world and Turkey and its effects are discussed and examined in detail. Because of the fact that this study is qualitative, literatural and statistical data has been collected. After considering collected data some suggestions are presented to take minimum effects from terrorist attacks. This study as it will be a source for a later discussion and it will give ideas about the topic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :