Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektöründe işgüvencesi algısı: dört ve beş yıldızlı otellerde bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Balıkesir Üniversitesi2, Erdek Meslek Yüksekokulu3
Görüntülenme :
1113
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki işgörenlerin işgüvencesi algılarını belirlemek ve algılanan işgüvencesinin motivasyon etkisini demografik/kontrol değişkenlerine göre ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. 2009 Ağustos ayı içerisinde yapılan ankete ülkede turizmin yoğunlaştığı illerden rassal/rastgele yöntemle seçilen 24 adet otelde istihdam edilen 414 işgören katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı ve Frekans Analizi, T-testi ve ANOVA ve ANOVA-Kruskal Wallis Test yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Türkiye’de otellerde çalışan işgörenlerin işgüvencesi konusundaki motivasyon düzeylerinin düşük olduğu ve bu bağlamda işgörenlerin sadece %19 gibi küçük bir oranının çalıştıkları işyerlerinden emekli olabileceklerine inandıkları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca işgüvencesini algılama boyutlarının işgörenlerin demografik özelliklerine göre farklılaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the research is to investigate the perception level of the employees for job security at the four and five star hotels in Turkey and is to reveal motivational effect of the perceived job security according to the demographic/control variables As the sample of this study have been composed of 4 and 5 star hotels in Turkey. In this questionnaire 414 employees have participated; who are from 24 hotels randomly chosen among the cities where tourism is a focus sector. In the analysis of the data obtained the SPSS package programs were used and as the analysis techniques, Frequency Analysis, Ttest, ANOVA and ANOVA-Kruskal Wallis Test were used. As a result of the research; it has been found that hotel employees in Turkey perceive job security as an important motivation tool for meeting their needs. From the analysis the results have been obtained as the motivation level of the employees on job security is quite low and in this context only a small percentage of them 19% believe to be able to retire in their work places. In addition; the size of perception of job security of employees differs depending on their demographic characteristics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :