Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
982
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel epistemolojik inançlar, bireylerin bilimin ne oldugu, özellikleri ve yöntemlerine iliskin felsefi anlayıslarını yansıtmaktadır. Bu arastırmada üniversite ögrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi amaçlanmıstır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Egitim Fakültesi Sınıf Ögretmenligi dördüncü sınıfları (236 ögrenci), Sosyal Bilgiler Ögretmenligi üçüncü ve dördüncü sınıfları (104 ögrenci) ve Giresun Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıfları (97 ögrenci) bu arastırmanın çalısma grubunu olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak, Pomeroy (1993) tarafından gelistirilen ve Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçegi” kullanılmıstır. Verilerin çözümlenmesi aritmetik ortalamalar ile yapılmıs, iliski çözümlemelerinde bagımsız t-testi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda ögrencilerin pozitivist bir bilim anlayısına sahip oldukları ortaya çıkmıstır. Sosyal bilimlerde okuyan ögrenciler fen bilimlerinde okuyan ögrencilere göre, kız ögrenciler ise erkek ögrencilere göre daha pozitivist bir bilim anlayısına sahiptir. Arastırma sonuçları yurt dısında bilimsel epistemolojik inançların belirlenmesinde farklı ölçeklerle yapılan arastırma sonuçlarını desteklemektedir.

Özet İngilizce :

Scientific epistemological beliefs reflect individuals’ insights about what science is, characteristics and methodologies of science. The purpose of this study is to determine scientific epistemological beliefs of university students.The study group consisted of 437 university students from the department of biology (97 students) at Giresun Faculty of Arts and Science, 104 students at the department of social science education and 236 students at the department of elementary education in Education Faculty of Giresun, Blacksea Technical University. “Scientific Epistemological Beliefs Survey” developed by Pomeroy (1993) and adapted in Turkish by Deryakulu and Bıkmaz (2003) was used to collect the data. In data analysis, the descriptive and independent samples t-test analyses are run and examined to analyze the data. The results of the study indicate that the students have a positivist scientific perspective. The students from Social Sciences Education have a more positivist perspective than those from Science Education, and similarly the female students more than male ones. The findings of this study support the results of studies on determination of scientific epistemological beliefs conducted in different countries and with different instruments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :