Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uşak şeriyye sicillerinin şekil ve muhteva açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
AKÜ Usak Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1042
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nde padisahın mutlak otoritesini saglamak üzere görevlendirilen iki zümre bulunmaktadır. Bunlardan ilki ehl-i örf denilen askerî, idarî ve mâlî islerden sorumlu olan beylerbeyi, sancakbeyi, su-bası, mütesellim, mutasarrıf v.b. kisilerdir. İkincisi ise ehl-i ser' diye adlandırılan adlî, hukûkî meselelerin çözülmesinde önemli bir görevi ifâ eden kadı (nâib)'lardır. Kadı, insanlar arasında vuku bulan dava ve tartısmalı konuları yasal hükümlere göre çözer ve Padisah tarafından merkezden berât ile atanırdı1. Kadıların görevi, sadece insanlar arasındaki anlasmazlıkları çözmek degildi. Onlar aynı zamanda yetki alanlarındaki kazada beledî ve noterlik islemlerini de yaparlardı2. Ayrıca hükümet merkezinden gönderilen fermân, berât, buyuruldu gibi emirlerin tebligini yaparlar, bu emirlerin uygulanmasında diger görevlilerle isbirligi halinde çalısırlardı3. Osmanlı Devleti'nde kadılar dogrudan dogruya merkeze karsı sorumluydular ve tek muhatapları da orasıydı.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :