Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Viyolonsel eğitimini piaget, vygotsky, erikson ve gardnerin teorileri ile planlamak

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü1
Görüntülenme :
18920
DOI :
Özet Türkçe :

20. Yüzyılın başından itibaren Jean Piaget, Lev Semanovich Vygotsky, Erik Erikson ve Howard Gardner gibi pek çok bilim adamı, insan gelişimi ve onun devreleri ile ilgili araştırmalar yapmışlardır. Gardner, kişisel farklılıklar üzerinde yoğunlaşmış ve yedi farklı zeka türünün varlığını savunduğu çoklu zeka kuramını öne sürmüş; Vygotsky, insan gelişimini yaşadığı sosyal çevre ile açıklamış; Piaget ve Erikson, çocukluktan erişkinliğe kadar olan insan davranışlarını yaşa bağlı gelişim devreleri teorileri ile açıklamışlardır. Bu bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar enstrüman öğretme metotları üzerine yoğunlaşmaz, ancak çağdaşımız viyolonsel öğretmenlerinin yararlanabileceği eğitim psikolojisi teorileri öne sürer. Viyolonsel çalma ve öğretme kökleri 18. yüzyıla dayanan eski bir gelenek olsa da, günümüz viyolonsel eğitimi teknikleri ancak öğrencilerin çağdaşımız sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda planlanabilir. Bu çalışmada, bir yıl süre ile farklı sosyal geçmişlerden gelen viyolonsele başlama aşamasında yaşları on iki ve on üç arasında üç altıncı sınıf öğrencisi ve yaşları 17 ile 22 arasında on üniversite birinci sınıf öğrencisi üzerinde Piaget, Vygotsky, Gardner, ve Erikson`un eğitim psikolojisi teorileri uygulanmıştır. Öğrenciler üzerinde yapılan gözlemler sonucunda Piaget, Vygotsky, Gardner ve Erikson tarafından ortaya atılan teorilerin viyolonsel eğitiminin planlanmasında başarılı oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

From the Beginning of the 20th century, many scientists, such as Jean Piaget, Lev Semanovich Vygotsky, Erik Erikson, and Howard Gardner made researches about human development and its stages. Gardner focused on personal differences and claims there are seven different types of intelligence in his theory of “multiple intelligence”; Vygotsky described human development based on a person‟s social environment; Piaget and Erikson explained human behaviors from childhood to adulthood according to age specific developmental stages. Researches made by those scientists, do not focus on teaching an instrument; however, they put forward cognitive psychology theories that can be used by contemporary cello teachers. Even though teaching and playing cello is an old tradition that dates back to the 18th century, contemporary cello teaching techniques must be planned according to the social, cultural and psychological needs of the students. In this study, the cognitive psychology theories of Piaget, Vygotsky, Gardner, and Erikson were used for a year to teach cello to three six graders between the ages of 12 and 13, and ten freshman between the ages of 17 and 22, from different social backgrounds. Observations of all students in this study show that the theories developed by Piaget, Vygotsky, Gardner, and Erikson are successful on planning cello education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :