Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Weimar dönemi ve öncesinde meydana gelen siyasi çekişmeler ve ekonomik krizlerin alman sosyal demokrat partisi bağlamında bir değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1
Görüntülenme :
1238
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal demokrasi, emeğin savunuculuğunu üstlenen ve liberalizmin getirdiği kazanımlarıgözardıetmeyen siyasal bir ideolojidir. Sosyal demokrasinin gelişiminde Alman deneyimi çok önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal demokrasi deneyimi ise Almanya’da ilk kez Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile başlar. Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin bugünkü Alman ve Avrupa siyasetindeki etkisinin halen güçlü bir şekilde sürüyor olması, bu konunun ele alınmasında etkili olmuştur. Çalışmanın amacı, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin Nazi dönemi öncesindeki politikalarının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla önce Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin kuruluşyıllarıve Birinci Dünya Savaşısonuna kadar Almanya siyaseti üzerindeki etkisi detaylıolarak ele alınmıştır. Daha sonra çalışmanın temelini teşkil eden Weimar Cumhuriyeti dönemindeki SPD politikalarıve bu politikaların nasyonal sosyalizmin ortaya çıkışına etkileri konularıüzerinde durulmuştur. 

Özet İngilizce :

Social democracy is a political regime which assumes defending of labour, and at the same time recognizes acquisitions brought by liberalism. German experience holds a very significant place inthe development process of social democracy. The experience of Social Democracy started with German Social Democrat Party (SPD) in Germany. The fact that the influence of German Social Democrat Party is still strong in current German and Europe politics was effective in selection of this subject. The objective of this study is portraying of the pre-nazi politics of the German Social Democrat Party. Towards this objective, foundation years of the German Social Democrat Party, and its effects on the German politics until the end of World War 1 were analyzedin detail. Then the SPD politics in Weimar Republic era, which constitutes the basis for this study, and effects of these policies in emerging of national socialism, are highlighted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :