Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerli turistlerin seyahat özellikleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakütesi2, Biyoistatistik Anabilimdalı3
Görüntülenme :
930
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz turistinin, turistik ürün satın alma davranışlarında giderek çok daha seçici olması ve müşteri profilindeki önemli değişikler, seyahat endüstrisini, hem arz hem de talep yönünde hızlı değişikliklere yöneltmektedir. Bu bakımdan hizmeti satın alan müşterinin özelliklerinin bilinmesi, söz konusu bu müşterilere sunulacak hizmetin nicelik ve niteliği hakkında ilgili kurumkuruluş ve işletmelere bilgi vermesi açısından da fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda, Akçakoca’ya gelen turistlerin profilini belirleyerek turistlerin söz konusu seyahat özellikleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma sonuçlarına göre, turistlerin büyük bir bölümü yöreye tatil amacıyla gelmektedir. Yine turistlerin çoğunluğu yöreye eşiyle ve kendi özel araçlarıyla gelirken aynı şekilde turistlerin çoğunluğu yöreye dört veya daha fazla kez gelmekte ve seyahatlerini bireysel olarak organize etmektedirler. Ayrıca yapılan analizler sonucunda, turistlerin söz konusu seyahat özellikleriyle (profilleriyle) bazı demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Various changes in customer profiles and more selective behaviors of recent tourists in purchasing decisions direct travel industry for change in both demand and supply. That’s why it is useful to know characteristic of customers who buy the service, regarding to arrange the attribution and proportion of the service for the companies. In this context, according to this research that aims determining the tourist profiles of Akçakoca and the relation between the profiles with demographic characteristics; most of the tourists come to the destination for the purpose of holiday. In the same way majority of tourists has come to region with their wives/husbands, their private vehicles, most of them for four times or more and organize their travel themselves. Besides, as a result of the analysis, significant (meaningful) relation has been determined between travel features (profiles) and demographic characteristics of the tourists.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :