Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluğun sosyo-ekonomik analizi: ege bölgesi anket çalışması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
1136
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sorun olarak kabul edilen yolsuzluk olgusu, kamusal gücün ve kamusal kaynakların özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Yolsuzluk düzeyini resmi verilere dayanarak tespit etmenin mümkün olmaması nedeniyle, ülkelerin yolsuzluk düzeyleri algı ölçümleri ile belirlenmektedir. Bu çalışma, teorik bilgiler eşliğinde, yolsuzluk algısını ve bu algıya etki eden temel faktörleri belirlemek amacıyla vergi mükellefleri üzerinde Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen bir anket çalışmasından elde edilen verilerin analizinden oluşmaktadır. Yapılan analizlerde, örnek kitlenin yolsuzluk algısı bir hayli yüksek bulunmuştur. Bu algıya etki eden faktörler içinde kamusal harcamalar, vergi yükü, kurumsal kalite, demokrasi düzeyi, vergi ahlakı, siyasal iktidarın algılanma şekli, şeffaflık ve yürürlükteki cezalar en belirgin olanlarıdır.

Özet İngilizce :

Corruption, accepted as a serious problem especially for developing countries, is defined as abusing public force and public sources for gaining private benefit. Since it is impossible to confirm the level of corruption on the basis of official data, countries' corruption levels are determined by measuring the perception of corruption. This paper consists of a survey on taxpayers which is conducted in Aegean Region and empirical analysis of this data which is implemented for determining the perception of corruption level and basic determinants of this perception, accompanied by theoretical framework. According to the results of analysis, the perception of corruption level of sampling unit is very high. The most evident factors which affect this perception are public expenditures, tax burden, institutional quality, level of democracy, tax morale and perception of political government, transparency and current legal penalties.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :