Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“yönetsel etik ve yönetsel etiğin oluşmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz”

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
908
DOI :
Özet Türkçe :

Etik değerlerin oluşturulması işletmelerin paydaşları arasında güven ilişkisini oluşturur, iç ve dış çevresinde ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemli rol üstlenir. Karar verme süreçlerinde doğru olanın seçilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik eden “Yönetsel Etik”, aynı zamanda yönetimde adalet, eşitlik ve liyakat gibi ilkelerin uygulanmasını sağlar. Bu değerlerin oluşturulması ve paylaşılması konusunda ise, İnsan Kaynakları Yönetiminin önemli rolü vardır. Çalışmada; etik ve yönetsel etik kavramları değerlendirilmekle birlikte İKY’nin etik kodların oluşturulması, öğretilmesi ve benimsetilmesi konusundaki rolü incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Ethic values secure dependance (confidence) relationship between stakeholders of business. They play an important role to run healthful relations in their internal and external environments. In the process of decision making, manageral ethic guides to choosing and implemanting of accurate things. Besides this, it provides guidence in implementing some principles such as managerial equity, justice and qualification. Morever, human resource management has an important role in developing and sharing of these values. In this study both consist of ethic and managerial ethic and the role of HRM in terms of constituting, learning and imposing of ethical codes were examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :