Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki üniversitelerin müzik öğretmeni yetiştiren anabilim dallarındaki viyolonsel eğitiminde türk müziği ürünlerinin kullanım durumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi2
Görüntülenme :
1209
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Türkiye' deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanan viyolonsel eğitiminde, Türk müziği makamları temel alınarak tampere ses sistemine göre düzenlenmiş veya bestelenmiş etüt ve eserlerin viyolonsel öğrencileri tarafından ne derece önemsendiğini ve kullanım durumlarını incelemek, eksikliklerle ilgili saptamalarda bulunmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada durum tespitine yönelik veriler kaynak tarama ve anket uygulaması yolu ile toplanarak işlenmiş, çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye'deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanan viyolonsel öğretiminde Türk müziği kaynaklı eser, etüt ve alıştırmalara gereken önemin verilmediği saptanmış, fakat birçok viyolonsel öğrencisi tarafından bazı eksikliklere dikkat çekilmiş ve gerekli önerilerde bulunularak bu konunun daha fazla önemsenmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This research has been conducted to determine the deficiencies and analyze the usage patterns and importance attached by cello students to studies and work, which have been arranged or composed according to the tampere voice system based on the Turkish music tunes, in cello education at Musical Educating Departments in Turkey. During the research, data towards determination of usage patterns has been collected through the resource scanning and survey methods and the gathered data has been processed, analyzed and interpreted. As a result of this research, it has become clear that necessary emphasis has not been established on studies, research and work based on Turkish music tunes in cello education at Musical Educating Departments in Turkey. However, many cello students have expressed concerns around some deficiencies and the common notion of putting more emphasis on this subject has been mentioned through several necessary recommendations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :