Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antakya'da misyon ve misyonerlik faaliyetleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Strasbourg Üniversitesi, Sanat, Tarih ve Avrupa Medeniyetleri Bölümü1
Görüntülenme :
1309
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nin sağladığı hoşgörü ortamı sayesinde Misyon, Osmanlı toprakları üzerinde okullar, dini ve sosyal kurumlar kurarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Önceleri amaç, sadece kendi dini inançlarını yaymak iken, sonraları büyük devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden siyasi ilişkilerin içine girmişlerdir. Antakya tüm dini cemaatlerin aktif oldukları yer olarak öne çıkmıştır. Sahip olduğu dînî öneminin yanında jeopolitik açıdan da çok önemli bir yer olarak, büyük devletlerin iştahlarını kabartmıştır. Sonuçta Batılı güçler buradaki dini cemaatleri kendi taraflarına çekmek için birbirleriyle rekabet etmişlerdir. Misyon'a bağlı gruplar bir asır boyunca eğitim, sağlık ve sosyal alanda çalışmalarda bulunmuşlardır. Sosyal faaliyetlerle birlikte dini çalışmalarını da sürdürmüşler ancak esas hedef olan müslümanları hıristiyanlaştırma gayelerine ulaşamamışlardır. Bunun yerine Katolik gruplar başka mezheplere mensup milletleri, Protestanlar da Katolik ve Ortodoksları kendi mezheplerine çevirme yönünde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Özet İngilizce :

Due to the tolerant environment offered by the Ottoman Empire Mission, carried out its activities on the Ottoman soils through founding schools, religious and social institutions. Whereas in the beginning, the whole goal of those activities was to practice their religious beliefs, later Mission became a tool in the great powers struggles. Antioch was prominent for its diverse religious make – up. Moreover, its strategic location and geopolitic importance attracted the attention of great Powers. As such, Western powers competed among themselves for establishing closer relations with religious groups in the city. Groups affiliated with Missions were active in educational, health and social activities for centuries. However, they failed in their goal of Christianizing Muslims. Instead, they focused on Catholics, Protestants, Orthodox and other religious groups and tried to convince them to convert to their belief.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :