Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bürolarda teknoloji kabul ve kullanimi: geliştirilmiş teknoloji kabul modeli ile bir model önerisi ve sekreterler üzerinde ampirik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1, M. A. Ersoy Üniversitesi2
Görüntülenme :
1255
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin günlük hayatımıza yoğun olarak girmesi ve iş ortamlarında yoğun olarak kullanılmaya başlaması çeşitli bireysel, sosyal ve profesyonel değişikliklere yol açmıştır. Özellikle kadınların son yıllarda yoğun olarak iş hayatına katılmasında ve ofis ortamlarında istihdamlarında artış gözlenmiştir. Günümüzde, ofis ortamlarında kadınların en yaygın olarak istihdam edildiği meslek sekreterliktir. Sekreterler ofislerde yöneticilerin ve tüm diğer ofis çalışanlarının verimliliklerine ve iş çıktı kalitesine direkt ve önemli etki yapabilen bireylerdir. Ancak, sekreterler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada İzmir ilinde ikamet eden sekreterlerin teknoloji kabul ve kullanımları, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) literatüründe yaygın olarak kullanılan sosyal-psikoloji temelli Teknoloji Kabul Modelinin (TAM) geliştirilmiş bir versiyonu olan Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (e-TAM) ile ampirik olarak, Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) kullanılarak test edilmiştir. Eldeki veri seti önerilen modeli oluşturan teorik ilişkileri ampirik olarak kuvvetli şekilde destekler niteliktedir.

Özet İngilizce :

As Information and Communication Technologies (ICTs) have started to penetrate our daily lives intensively and employed in office environments, consequent changes observed in our individual, social and professional lives. Especially, with the recent trend of women joining to the work force, we have observed their large employment in office environments. Women are largely employed as secretaries in today’s offices. Secretaries could make direct and significant impacts on efficiencies of managers and other employees in office environments and quality of their work outputs. However, academic studies on secretaries are very limited. In this study, technology acceptance and usage of secretaries residing in İzmir province have been tested empirically with one of the most widely used Management Information Systems (MIS) theoretical frameworks, the extended version of Technology Acceptance Model (E-TAM) by using Structural Equation Modeling (SEM). The data gave large empirical support to the relationships posed by underlying theoretical framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :