Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inovasyon ve marka yönetimi etkileşimi: mobilya sektöründe mosder (mobilya sanayicileri derneği) üyesi firmalara yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
1376
DOI :
Özet Türkçe :

Hızla gelişen günümüz dünyasında mal ve hizmetlerde artarak kendini gösteren sayı ve çeşitlilik, sosyal, kültürel, ekonomik, demografik ve teknolojik alanlarda görülen olağanüstü değişim, her alanda ve düzeyde artan rekabeti, bilgi birikim düzeyini ve en önemlisi işletmelerin farklılığa olan istek ve ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Dinamik küresel pazarlarda inovasyon ile birlikte değerlendirildiğinde marka yönetimi, işletmelere sahip olunan tüm varlıkları harekete geçirerek markayı koruma, yaşatma ve değerini arttırma çabalarını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmada önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bugün bir markanın değeri tüketicisine sunduğu ürünlerin kalitesi kadar tüketicinin hayatındaki yeri ve önemine de bağlıdır. Marka, tüketicinin önemli olduğunu düşündüğü açık bir yarar sunmadığı sürece, yaşanan süreç ve markanın boyutu hiçbir şey ifade etmemektedir. İşletmelerin inovasyon kapasiteleri ve inovasyonel davranış biçimleri aynı zamanda pazar performansını ve markalaşma düzeyini de etkilemektedir. Başarılı markalar, pazarda inovasyonel yapılarıyla da dikkat çekmektedirler. İşletmelerin inovasyonel örgüt yapıları yüksek marka performansını ve markalaşma sürecini ve müşteri beklentilerini karşılayabilme özelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber işletmelerin geliştirdikleri inovasyonları markalaştırabilmesi ve marka kültürü oluşturabilmesi, işletmenin inovasyon ve yaratıcılığına oldukça büyük bir ivme kazandıracaktır. Çalışmamızda inovasyon yönetimi ile marka yönetimi arasındaki ilişkileri ve etkileşim noktalarını incelemek amacı ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneğine (MOSDER) kayıtlı mobilya üreticisi üyelere yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Rapidly growing in today's world by characterizing increasingly number and diversity of goods and services; remarkable change in social, cultural, economic, demographic and technological areas is redounded increasing competition that in every field and at every levels, level of knowledge and the most important thing is differences in needs and demands of enterprises. When brand management is taken together with innovation in dynamic global markets, by activating all assets that belong to enterprises, is an important guide to reach a sustainable structure efforts of protecting, surviving and increasing the value of the brand. Today the value of a brand depend on the quality of the products that serve to consumer and also the place and importance in the consumer's life. Process and brand size don’t mean a thing as long as the consumer thinks that the brand doesn’t offer an important clear benefit. At the same time innovation capacities of enterprises and their innovational behaviours effect to market performance and branding level. Successful brands also attract attention with their innovational structure. Innovational organizational structures of enterprises reveal the feature of capability to meet high branding performance and branding duration and customer expectations. Nonetheless, ability of branding the innovations by enterprises and ability of creating the brand culture will accelerate quitely to innovation and creativity of enterprise. In our study a research has been conducted to furniture manufacturer members that registered to Turkey Furniture Industrialists Association with the aim of searching relations and interactions between innovation method and brand management and the data that obtained from this study has been analyzed by statistical methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :