Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’ lerde inovasyon çalişmalari ve örnekleri üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü1
Görüntülenme :
1067
DOI :
Özet Türkçe :

Firmaların günümüz hızlı değişen dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza inovasyon yapma zorunluluğu çıkmaktadır. Bu çalışmada inovasyonun önemi ve firmaların inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirme aşamasında hangi kaynaklardan yararlandıkları ve bu süreçte karşılaştıkları sorunların neler olduğuna yer verilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki firmalar öncelikle kendi bünyelerinde inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirme yolunu tercih ettiklerini ortaya koymuştur. İnovasyon transferi şeklinde yürütülen çalışmalarda ise kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunların yaşandığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

In today's rapid changing world, indispensability of making innovation is transpired in order to acquire sustainable competitive advantage of Firms. İmportance of innovation, utilized sources on the step of realizing activities and confronted matters in this process are mentioned in this study. Results of this study has indicated that Firms prefer to realize innovation activities in their own structures. In the other hand; when looked in studies perpetuating as innovation transfer, problems resulted from culturel differencies has been seen in this case.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :