Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitimi anabilim dali öğrencilerinin viyolonsel dersine ilişkin algi ve beklentileri

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
1314
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören bireysel çalgısı viyolonsel olan öğrencilerin viyolonsel dersi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı viyolonsel öğrencilerinden oluşan toplamı 40 kişi olan gruptan “viyolonsel dersine ilişkin görüşlerim” başlıklı kompozisyon yazmaları istenmiştir. Verilen yazılı cevaplar, nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
öğrenciler, en çok ders süresinin yetersiz olmasından memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Bununla birlikte, kaynak Türk eserlerinin sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Etüt ve eserlerin ilişkilendirilerek verilmesini ve bu konuda seçme özgürlüğü edinmeyi istemektedirler. En dikkat çekici bulgu olarak; öğretmen yetiştiren bir kurumda yetişmelerine rağmen ana çalgılarını nasıl öğreteceklerini öğrenemediklerini ifade ettikleri görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the views about the cello lessons of the
students of Music Education Department. Cello students (N=40) from Konya, Ankara and Tokat were asked to write an essay titled “my views on the cello lessons”. Written responses were analyzed using qualitative research techniques. Based on the results, students feel the most dissatisfaction with the lack of class hours. And also they emphasize the need to increase the number of Turkish studies. They want to choose etudes and concertos which were given to practice. They could not learn how to teach their instrument despite grow up in an institution for teacher training. This is the most interesting finding.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :