Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı’na (kpss) yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
1342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik tutumları saptanmıştır. Araştırmaya 2009–2010 Öğretim Yılında Dumlupınar Üniversitesi'nde farklı programlarda öğrenim gören 258 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen 75 maddelik bir anket ile toplanmıştır. Araştırma verileri bir ki-kare istatistiği olan, Cramér's V istatistiği ile test edilmiştir Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının genel olarak KPSS hakkında olumsuz tutuma sahip olduklarını ve öğretmen olarak atanması için öngörülen KPSS'nin alternatifi olabilecek önerilere katılma düzeylerinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it has been investigated teacher trainees' attitudes about the Public Service Choosing Examination which is one of the placement examinations. The research was carried out with 258 teacher trainees attending Teaching Certification Program in Dumlupinar University, Kütahya, in the 2009. In this study, data were collected by a questionnaire with 75 items which is constructed by the researcher. Data were analyzed with Cramer's V as a kind of Chi-square statistics. The findings of research revealed that generally teacher trainees' attitudes are negative about the PSCE and their levels of agreement with the attitude statements about alternative proposals to PSCE are very high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :