Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm sektörünün türkiye ekonomisine reel ve moneter etkileri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
1163
DOI :
Özet Türkçe :

Uzun yıllar büyük bir atalet içerisinde olan Türk turizmi, 1983 yılında çıkartılan Turizmi Teşvik Kanunu ve hükümetlerin turizme önem vermeye başlamasıyla, hızlı bir gelişme eğilimine girmiştir. İlk yıllarda turistik yatırımlar için harcamalar yapılırken, sonraki yıllarda yatırımlar tamamlanıp ardı ardına işletmeye alınmaya başlanmasıyla, ülkeye büyük ölçüde dış kaynaklı döviz girişleri hızlanmıştır. Bu sayededir ki 1983 yılında 1,625 milyon turist sayısı ve 411 milyon US dolarlık turizm gelirinden, 2008 yılında 26,337 milyon turist sayısına ve 16,761 milyar US dolarlık turizm gelirine ulaşılmıştır. Turizm sektörü bugün artık ülkemizin vazgeçilmez sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum turizm ekonomisi yönünden büyük bir dönüşüm olarak değerlendirilebilir.
Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye'de turizm sektörü 1980'li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu kapsamda çalışmamızda ikincil kaynaklar kullanılarak, turizm sektörünün Türkiye Ekonomisindeki yeri ve önemi tespit edilmek suretiyle, 1980 - 2009 yılları arasında turizm sektöründe iktisadi anlamda görülen değişimler tablolar yardımıyla analiz edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Turkish tourism sector which was operating in a sloth way for long years, has entered in a rapid growth trend by Tourism Incentive Law came into force at 1983, and by the supports of governments. In the first years, expenditures for touristic investments has been done, afterwards the investments has returned as outsourced currency incomes for the country. In this way, the number of incoming tourists and tourism revenue of Turkey has been reached to 26,337 million tourists and $16,761 million at 2008, while it was 1,625 million tourists and $411 million at 1983. Nowadays, tourism is one of the indispensable sectors for Turkey. This situation in terms of tourism economy can be considered as a major transformation.
As it mentioned above, tourism sector in Turkey, has been started to develop by 1980s. In this context, in our paper, via secondary sources, the importance of tourism sector at Turkish Economy is handled; and by the data of tourism sector between the years of 1980- 2009; the changes in economic terms were analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :