Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

İktisadi Sistemlerde Bölüşüm Sorunu: Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Ortaklık Ekonomisi

Yazar kurumları :
Inonu University
Görüntülenme :
15080
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi sistemler insanların düşünce yapılarını ve davranışlarını çok boyutlu olarak etkilemektedir. Genelde kapitalizm ve sosyalizm olarak tasnif edilen bu iktisadi sistemlerin sahip oldukları uzun geçmişe ve uygulama alanına karşın günümüz iktisadi sorunlarına çözüm üretemedikleri bilakis bu sosyoekonomik sorunların kaynağı oldukları düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Çalışmada iktisadın tanımının Ricardo merkezinde bölüşüm odaklı olarak ele alınarak, iktisadi sistemlerin düşünce temellerine, işleyişlerine ve bölüşüm yapılarına değinilmiştir. Devamında da günümüz temel iktisadi sorunlarına sistematik bir çözüm önerisi olarak kavramsal ve kurumsal yapısı ile ortaklık ekonomisi ve ortaklık ekonomisinde bölüşüm meselesi ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Economic systems affect people's thinking and behavior in several ways. In general, despite the long history and practice of economic systems that have been classified as capitalism and socialism, the idea that they cannot find solutions to today's economic problems but rather a source of socio-economic problems are widespread. By considering the definition of economics focused on Ricardo's vision of distribution, the economic systems (capitalism and socialism) evaluated in terms of their philosophy, operation and distribution structures. Afterwards the share economy has been discussed as a systematic solution to the today's economic problems with considering the conceptual and institutional structure of the share economy and distribution issue has also assessed in the share economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

Recep Karlı

  • İktisadi sistemler ve farklı bir sistem önerisi içermesi bakımından faydalı bir yayın olmuş, emeğinize sağlık.
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :