Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahibi olmaları üzerinde etkili olan faktörler: gaziosmanpaşa ve inönü üniversite’lerinden ampirik bulgular

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
931
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik ve demografik faktörlerinin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli kapsamında incelenmiştir. Bu amaçla, hazırlanan anket, Gaziosmanpaşa ve Ġnönü Üniversitesi‟nden tesadüfî olarak seçilen 788 öğrenciye uygulanmıştır. Kullanılan çeşitli açıklayıcı değişkenler arasından, öğrencinin yaşı, öğretim türü, annenin çalışma durumu, ailenin aylık geliri, öğrencinin aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı değişkenleri kredi kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of the socio‐economical and demographic factors of university students on the ownership of credit card were investigated by using the Logit model. The Questionnaire prepared for this purpose was applied to 788 students selected randomly from Gaziosmanpasa and Inonu University. Among various explanatory variables used, student‟s age, teaching mode, mother‟s work status, the montly income of family, the montly income of student, the montly spending amount of student have been found meaningful statistically for determining the ownership of a credit card.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :