Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adana ilinde hanehalkının beslenme düzeyleri ve etkili faktörlerin logit analizi ile belirlenmesi

Yazar kurumları :
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı1, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü2, Mühendis3, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü4, Ö
Görüntülenme :
916
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, hanelerin aylık gıda tüketimleri dikkate alınarak yeterli ve dengeli beslenme düzeyleri ve beslenmede etkili faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Hanelerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerine göre farklılıkları saptanmıştır. Çalışmada Adana ili kent Merkezinde 302 aile ile yapılan anket verileri kullanılmıştır. Ankete katılan hanelerin ortalama kalori tüketimi gerekli miktarın üzerinde (3059 cal/gün) bulunmuştur. Kalori alımının kaynaklarına göre dağılımında hayvansal gıdaların payı %16 bitkisel gıdaların payı %84’tür. Ailelerin günlük kalori alımını etkileyen değişkenler logit analizi ile belirlenmiş, gıdaların doyuruculuğu negatif etkili, buna karşın gıda harcama, anne eğitimi, hanedeki erkek nüfus oranı pozitif etkili faktörler olarak hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, well-balanced nutrition levels of consumers were determined by considering the monthly household food consumption. According to socio-demographic and economic characteristics of households, differences were determined. These results were reached by using primary data along with 302 household surveys conducted in the urban area of Adana province. Average calorie intake of household was estimated as 3059 cal/day and this was above average. Calories coming from animal products constituted 16% of total calorie intake, whereas plant products constituted remaining 84%. Variables affecting calorie intake of households were found by using logit analyses and satiety of foods was investigated to have negative effect, whereas expenditure, education of mother, ratio of males in the family were found to have positive effects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :