Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa diş ilişkiler servisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi 1
Görüntülenme :
1118
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa  Birliği,  dünya  siyasetinde  önemli  bir  aktör  olarak  rol  oynamak istemektedir.  Bu  çerçevede  1992  Maastricht  Antlaşmasıyla  „Ortak  Dış  veGüvenlik  Politikası‟  oluşturulmuştur.  Bu  alanda,  Avrupa  bütünleşmesi bağlamında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Avrupa bütünleşmesi, giderek dış siyaset ve güvenlik alanlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Avrupa bütünleşmesini  güvence  altına  almak  amacıyla  bazı  yeni  kurumsal yapılanmalar gerçekleştirilmiştir. „Avrupa Birliği Dış ilişkiler Servisi‟ yeni bir kurum  olarak  2010‟da,  „Avrupa  Birliği  Ortak  Dış  ve  Güvenlik  Politikası Yüksek Temsilcisi‟ne yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olup Avrupa Birliği siyasal sistemi içerisinde kendi yerini almıştır. Servis, Avrupa Birliği dış işleri bürokrasisi  olarak  özerk  bir  yapıya  sahiptir.  Bu  çalışmada  „Avrupa  Dış İlişkiler  Servisi‟nin,  kuruluşu,  amaçları,  yapılanması,  örgütlenme  düzeyi, işleyiş biçimi ve hukuki temelleri ele alınıp değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

European  Union  wishes  to  play  an  important  role  as  a  crucial  actor  in world politics. Within this framework, it created the „Common Foreign and Security  Policy‟  in  the  1992  Maastricht  Treaty.  A  progress  has  been  made within  the  scope  of  European  integration  in  this  period  up  to  now.  Since then the scope of European integration has bee n widened to embody „The Common  Foreign  and  Security  Policy'.  New  institutional  structuring  has been  initiated  in  order  to  assure  the  Union‟s  integration.  In  2010  the „European Union External Action Service‟ was established to help the „High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy‟ and has taken  its  place  in  European  Union  Political  System.  The  Service  has  an autonomous structure as the European Union External Affairs Bureaucracy. In  this  study,  the  establishment,  purposes,  structuring,  the  level  of organization, functioning style and legal basis of „European External Action Service‟ are introduced and discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :