Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beklenen kayıp yöntemi ile riske maruz değer analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, İİBF İktisat Bölümü2, Öğretim Üyesi3, Dokuz Eylül Üniversitesi4, Sosyal Bilimler Enstitüsü5, Pa
Görüntülenme :
963
DOI :
Özet Türkçe :

Uygulamalı çalışmalar, finansal varlık getirilerinin şişman kuyruklu olduklarını ve büyük bir kısmının volatilite kümelenmesi ve asimetri ile karakterize edildiklerini göstermektedir. Bu çalışmada, iki farklı dönem (normal ve kriz) açısından çeşitli dağılımlara göre Genelleştirilmiş Asimetrik Üslü ARCH (APGARCH) modeli uygulanarak günlük hisse senedi getirileri için Riske Maruz Değer (VaR) ve Beklenen Kayıp (ES) tutarları hesaplanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kısa ve uzun pozisyon alan yatırımcılar için VaR ve ES hesaplamalarının normal, Student-t ve GED dağılımlarına kıyasla Skewed (Çarpık) Student-t dağılımlı APGARCH modeli ile daha doğru modellendiği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Empirical studies have shown that a large number of financial asset returns exhibit fat tails and are often characterized by volatility clustering and asymmetry. This paper provides Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) estimations for daily stock returns in two different periods (normal and crises) with the application of Generalized Asymmetric Power ARCH (APGARCH) model according to different error distribution assumptions. The results show that the estimated VaR and ES for traders having both short and long positions in the Istanbul Stock Exchange is more accurately modeled by a Skewed Student-t APARCH model that by a normal, Student-t or GED distributions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :