Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekolojik ayak izinin kavramsal içeriği ve akdeniz üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi’nde bireysel ekolojik ayak izi hesaplaması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri1, Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F, Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi2
Görüntülenme :
1298
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayileşme, kentleşme, teknolojik ilerlemeler ve hızlı nüfus artışı nedeniyle ekolojik sorunlar 1980’lerden beri tüm dünyanın temel problemlerinden biri olmuştur. Ekolojik ayak izi hesaplamaları ekolojik bilinci artırmak için ekolojik yıkımın farklı boyutlarına dikkat çekmektedir. Ekolojik ayak izi, doğal değerlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan biyolojik üretken alan miktarını ortaya koymaktadır. Araştırmada bireysel ekolojik ayak izlerinin hesaplanması amacıyla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve çalışanlarına uygulanan anketin sonuçları sunulmuştur. Yapılan çalışmada toplam 1886 bireyden oluşan araştırma evreni içinden 241 kişiye bireysel ekolojik ayak izi anketi uygulanmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş, gelir, meslek, tüketim kalemleri bazında hesaplanan yiyecek, atık, konut, ulaşım ayak izleri T Testi ve Kruskal Wallis H Testi uygulanarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyete göre ekolojik ayak izi oranlarının değişmediği, gelir arttıkça tüketimin artmasına paralel olarak toplam ayak izinin arttığı, mülk ve otomobil sahibi olanların ve gelir düzeyi diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olan öğretim elemanlarının ayak izi büyüklüklerinin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Ecologic problems caused by industrialization, urbanization, technological developments and rapidly increasing populations have become a primary matter throughout the world since 1980s. The ecological footprint calculations highlight different aspects of ecologic destruction in order to raise consciousness. The ecological footprint gives an estimation of the biologically productive land which is necessary to sustain current natural values. This paper presents the results of questionnaires which were applied to Akdeniz University, Economics and Administrative Sciences Faculty’s members and students. In this study a questionnaire was applied to 241 individuals to calculate ecological footprints. The results of the questionnaire were analyzed by applying T Test and Kruskal Wallis H Test. It was found that ecological footprints do not have a significant relationship with gender. However it was seen that ecological footprint increases with increasing income, property and automobile ownership.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :