Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hanehalkı tipi ve kır-kent ayırımının diskriminant analizi ile incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, hanehalkı tipi ve kır-kent ayırımını belirleyen en önemli değişkenlerin tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Çalışmada 2003 hanehalkı bütçe anketi ham verilerinden yararlanılmıştır. İlgili verilere diskriminant (ayırma) analizi uygulanmış ve hanehalkı tipi ile kır-kent ayırımı çeşitli bağımsız değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Diskriminant analizi çok değişkenli istatistiksel tekniklerden biridir ve nesne veya gözlemlerin ayrı kümelere ayrıştırılması ile ilgilidir. Uygulama sonucunda hanehalkı tipini belirleyen en önemli değişkenlerin eş değer fert büyüklüğü ve gıda harcamaları olduğu, kırkent ayırımına etki eden en önemli değişkenlerin ise gıdadışı yapılan harcamalar ile eşdeğer fert büyüklüğü olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to determine the most significant variables for distinction of household types and rural – urban areas. In this study, raw data of household budget survey of the year 2003 was used. Discriminant analysis was applied to this data set and household type and rural-urban area distinction were examined considering several independent variables. Discriminant analysis is multivariate statistical techniques and concerned with separating distinct sets of objects or observation. As a result of this study it was find out that the equivalent person size and food expenses are most significant variables for household type determination while non-food expenses and equivalent person size variables are most important variables for rural-urban distinction determination.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :