Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de makroekonomik değişkenler ve istihdam teşviklerinin istihdam üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Kırıkkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
1058
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye  Ekonomisinde makro  ekonomik  değişkenler olan, reel GSYH, reel faiz oranı, reel döviz kuru, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve politika değişkenleri olan, ücret üzerindeki yükler ile 5084 ve 5763 sayılı yatırımları  ve  istihdamı  teşvik yasalarının,  istihdam  üzerindeki  etkilerini araştırmaktadır. Söz  konusu  değişkenlerin istihdam  üzerindeki  dinamik etkilerini incelemek için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VHDM) içinde etkitepki  analizi  kullanılmıştır.  Bulgulara göre,  reel  GSYH  görülen  artışlar istihdam  üzerinde  pozitif etkiye  sahiptir.  Buna  karşın  ihracatın  ithalatı karşılama  oranı, reel  faiz  oranı ve  ulusal  parada  görülen  artışlar, istihdam değişkenini negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, ulusal kapsamlı teşviklerin bölgesel uygulamalara göre daha etkin sonuçlar verdiği ve ücret üzerindeki yüklerin istihdamı negatif yönde etkilediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study investigates impacts of macroeconomic variables that consist of  real GDP,  real  interest  rate,  real  exchange  rate,  proportion  of  imports covered by exports and impacts of policy variables that are loads on wages and  laws numbered  as  5084  and  5763,  which  promote  investment  and employment, on employment. In order to obtain dynamic effects of those variables  the  study applies  Vector  Error  Correction  Model  (VECM)  and impulse-response  functions. According  to  findings,  increase  in  real  GDP extracts positive influence on employment. On the other hand, increase in proportion  of  imports  covered  by exports  and  real  interest  rate,  and appreciation of national currency impact employment negatively. If a law for promotion  of investment and  employment has national in coverage rather than regional, it would provide more efficient results. In addition, the loads on employment are seen to affect employment negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :