Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası bankaların düzenlenmesine yönelik yeni bir uygulama olarak basel-ii ve gelişmekte olan ülkelere etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

G-10 ülkelerinde bulunan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında ortak bir standart oluşturma ihtiyacı Basel-I’in yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Uygulamaya konulmasının ardından etkisi büyük olmuş ve 100’den fazla ülke tarafından kabul edilmiştir. Ancak zamanla finansal piyasalardaki etkisini yitirmesine paralel olarak düzenlemeyi gözden geçirme gereği ortaya çıkmıştır. Buna yönelik olarak Basel-II Uzlaşısı 2004 yılında yayınlanmıştır. Bu yeni düzenleme daha duyarlı risk ölçüm yöntemlerine sahiptir. Basel-II’nin gelişmekte olan ülkeler üzerinde çeşitli etkilerinin olacağı öne sürülmektedir. Olumsuz ve olumlu bakış açıları olarak değerlendirilebilecek bu görüşler, söz konusu ülkelere verilen kredilerde yapısal değişiklilerin olması iddiasına karşılık, düzenlemenin etkisinin sınırlı olacağını öngören yaklaşımlardan oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

The necessity for common standart among the internationally active banks, resulted in publishment of Basel-I. It’s effect was great and was adopted by more than 100 countries after putting into practice. But in the lenght of the time it lost to effect on financial marketing then which been required a revision. For this reason Basel-II Accord was published in 2004. The new arrangement has more risk sensitive framework. It’s suggested that Basel-II will have some influences on developing countries. This suggestions, which can be considered as positive and negative. Some approach of the argreement argued that new accord will decrease the capital flows to the developing countries, however the others claim that the effect on developing countries will be moderate.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :