Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araçsal sosyal destek bakımından ilköğretim okullarının durumu ve velilerin bu konudaki öğrenme gereksinimleri (manavgat ilçesi örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi1
Görüntülenme :
1507
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Antalya İli Manavgat İlçesinde araçsal sosyal destek bakımından kamu ilköğretim okullarının durumunu ve velilerin bu konudaki öğrenme gereksinmelerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın evreni Manavgat ilçesinde bulunan kamu ilköğretim okullarında öğrencisi bulunan velilerden oluşmaktadır. Araştırma 2010- 2012 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Manavgat ilçesi merkez kamu ilköğretim okullarında öğrencisi bulunan 384 öğrenci velisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 10 ilköğretim okulunda öğrencisi bulunan velilerden tabakalı örnekleme yoluyla seçilen veli örnekleminden toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ki kare tekniklerinden yararlanılmıştır. Velilerin neredeyse tamamına yakınının çocuklarına araçsal sosyal destek konusunda olumlu davranışlar içersinde olduğu belirlenmiştir. Ancak azımsanmayacak ölçüde yeterli desteği sağlamayan veli bulunduğu ve bunların araçsal sosyal destek konusunda öğrenme gereksinmesinin olduğu anlaşılmıştır. velilerin çocuklarıyla birlikte uzun saatler televizyon izlemeleri araçsal sosyal destek bakımından olumsuzdur. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte haftada 12 saati geçmeyen televizyon izlemeleri önerilmektedir 

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :