Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of basel ii criteria on the financing of small and medium sized enterprises (smes): a survey about the smes operating in the textile sector in bursa

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

Basel II regulations are closely related with SMEs which have credit relationship with the banks. With Basel II, there will be a risk oriented approach in the crediting process of the banks and this approach will affect interest rate, amount, type, maturity and financial collateral of the SMEs’ credit. The aim of this study is to define the potential effects of Basel II on the financing of SMEs. In this study, Basel II criteria are described briefly and the effects of these criteria on the financing of SMEs are evaluated. Besides, the findings gathered from the SMEs operating in the textile sector in Bursa concerning their level of adaptation in this process are given. Then the results are evaluated and some suggestions are made.

Özet İngilizce :

Basel II düzenlemeleri, bankalarla kredi ilişkisinde olan KOBİ’leri çok yakından ilgilendirmektedir. Basel II ile birlikte bankaların kredilendirme sürecinde risk odaklı bir anlayış hakim olacak, bu da KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları kredilerin fiyatını, miktarını, türünü, vadesini ve teminatları etkileyecektir. Bu çalışma ile Basel II’nin KOBİ’lerin finansmanı üzerine muhtemel etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada genel olarak Basel II kriterleri tanıtılmakta ve kriterlerinin KOBİ’lerin finansmanı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Ayrıca, KOBİ’lerin bu sürece ne derece uyum sağlayabileceklerini ölçmeye yönelik Bursa ili tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde uygulanan anket araştırmasının bulgularına yer verilmektedir. Sonuçlar değerlendirilerek, önerilerde bulunulmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :