Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 36 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitme engelli yetişkenlerin farkli ortamlarda kullandiklari iletişim yöntemlerinin/becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
T.C.Başbabaknlık1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

İşitme engelli bireyler, işitme kaybı nedeniyle çevredeki sesleri algılamakta güçlük çekmekte ve bu nedenle günlük yaşamlarında anlama ve ifade etme boyutunda kullandıkları iletişim yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu araştırmanın genel amacı, 25 yaş ve üzerindeki işitme engelli yetişkinlerin günlük yaşamda farklı ortamlarda ve durumlarda kişiler arası iletişimlerinde kullandıkları iletişim yöntemlerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin demografik özellikleri ile “İşitme Engelli Yetişkinlerinletişim Becerilerini Belirleme Aracı”na (EYBBA) verdikleri cevapların nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma grubu, Ankara ilinde bulunan 25 yaş ve üzerindeki 69 erkek ve 31 kadın toplam 100 işitme engelli yetişkinden oluşmaktadır. işitme engelli yetişkinlerin iletişimde birinci derecede işarete yer verdikleri araştırmadan elde edilen bulgular arasında bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Individuals with hearing impairment have some difficulties to communicate with others. Because of this they have to use different communication methods. The purpose of this study was to determine different communication methods of individuals with hearing impairment in different environments while communicating with others. The research group consisted 69 male and 31 female adult individuals with hearing impairment. Results of this study showed that, individuals with hearing impairment use sign language as the first choice to communicate with the others

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :