Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim sistemlerinin kobi’lerin performansina etkileri: kaynak temelli yaklaşim ile denizli ilinde ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz serbest piyasa ekonomilerinde işletmelerin başarılı veya başarısız olmaları büyük oranda ellerindeki kaynak ve yeteneklerini ne kadar etkili ve etken kullanmalarında bağlıdır. Günümüz stratejik yönetim literatüründe, bilgi teknolojileri yönetimi bakış açısı ile son zamanlarda işletmelerin performanslarını ölçmek için en yaygın olarak kullanılan mikro ekonomi temelli teorilerden biri Kaynak Temelli yaklaşımdır. Bu makalede Denizli ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin bilişim teknolojileri uygulama ve genel işletme performansları Kaynak Temelli Yaklaşım teorik altyapısı kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca Denizli ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler hakkında yapısal karakteristikleri, faaliyet özellikleri hakkında ve diğer önemli performansla ilgili veriler toplanmış, yorumlanmış ve raporlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de KOBİ’ler ölçeğinde, bilişim Teknolojileri bakış açısı ile Kaynak Temelli Yaklaşım’ın ilk uygulamalarından biri niteliğindedir.

Özet İngilizce :

In today’s free market economies, success and failure of organizations mostly depend on how those organizations employ their resources and capabilities in an effective and efficient manner. In today’s strategic management literature, with management information system point of view, recently most frequently used micro economy based theory is the Resource Based View Approach. In this article, Small and Medium Size Enterprises’ (SME’s) information technologies and general organizational performances are assessed by using the Resource Based View framework. In addition, information about structural and operational characteristics of SME’s and other important data on SME’s have been collected, analyzed, interpreted and reported. This study is among the first studies that has employed the Resource Based View in SME context with an Information Technology point of view in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :