Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi- Artuklu Kaime

Yıl 2019 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARINDAN BİR TANESİ OLARAK UZLAŞMA

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Görüntülenme :
1026
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca devletlerin vatandaşlarına sunduğu mal ve hizmet yelpazesi devamlı bir genişleme eğilimi içerisindedir. Bu çerçevede, bu mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek ve sürdürebilmek için gelire gereksinim duyan devletler, -gelir kaynakları arasında en baskın bileşen olan- vergi gelirlerini toplarlarken, vatandaşları ile etkileşime girmekte ve bazı uyuşmazlıklarla karşı karşıya gelebilmektedirler. Anılan uyuşmazlıkların mümkün olan en kısa zaman zarfında çözüme kavuşturulması hem gelir gereksinimini karşılamak isteyen devletler hem de harcanabilir gelirinde düşüş gerçekleşecek olan mükellefler açısından büyük bir öneme haizdir. Bu kapsamda, devlet ile mükellefler arasında meydana gelebilecek vergi uyuşmazlıkları, iki farklı yoldan çözümlenebilmektedir. Bu yollardan ilki; daha yüksek maliyetli ve daha çok vakit alıcı bir yol olan yargı yolu, diğeri ise; daha düşük maliyetli ve daha barışçıl bir yol olan idari yoldur. Bu makalede, vergi uyuşmazlıklarının, yargı yoluna başvurulmadan, idari yoldan çözüm alternatiflerinden bir tanesi olan uzlaşma kurumu irdelenmiş ve Türkiye’de uzlaşma kurumunun sonuçlarına dair veriler ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Throughout the history, the range of goods and services offered by the governments to its citizens is in a continuous expansion trend. In this context, governments that need income to realize and maintain this supply of goods and services interact with its citizens and confront some disputes while collecting tax revenues which is the largest proportion in the public revenues. Resolving the disputes within the shortest time possible has a great importance for both governments that want to meet the income requirement and the taxpayers whose disposable income will decrease. In this regard, tax disputes between the governments and the taxpayers can be solved in two different ways. The first one of these ways; more costly and more time-consuming judicial way, the other way; more cost effective and peaceful administrative way. In this article, tax reconciliation institution was examined as a one of the alternatives of administrative solution for tax disputes and the data on the results of reconciliation istitution in Turkey was demonstrated.

Tam metin (Türkçe) :
Tam metin (İngilizce) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :