Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehirlerarasi yolcu taşimaciliğinda hizmet kalitesinin ölçümü: tokat örneği

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
736
DOI :
Özet Türkçe :

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı 350 bin çalışanı ve yıllık 3 milyar dolarlık katma değeri ile hem yarattığı ekonomik büyüklük hem de sağladığı istihdam açısından ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Sektörün gelişmesi ve kendini yenilemesinde müşteri memnuniyeti ve sunulan hizmetin kalitesinin önemli bir yeri vardır. Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların hizmet kalite düzeylerini yükseltebilmesi için tüm pazar bölümlerinin şehirlerarası otobüs firmalarından memnuniyet düzeylerinin ve isteklerinin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Tokat’ta faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs işletmelerinin farklı hedef gruplar gözünde(nezdinde) hizmet kalite düzeylerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada öncelikle genel anlamda şehirlerarası yolcu taşımacılığı konusu ele alınmış ve daha sonra hizmet kalitesine ilişkin literatür taramasına yer verilerek ampirik bulgular sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Inter city passenger transportation with 350 thousands of staff and 3 billion € added value, in terms of both creating economic growth and providing employement, takes place among important sectors. Customer satisfaction and service quality take an important place in the development of the sector and renewation of itself. The firms that had operations in this sector have to determine all market segments’ satisfaction levels and desires from the inter city bus firms to increase quality level of the service According to this, the aim of this study is to determine quality levels of the service of the inter city bus firms in Tokat by the view of the different target groups. In this study, the subject of the inter city passenger transportation has been discussed generally by giving way to service quality literature review and emprical findings related to the research have been presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :